fields

ביטוח ונזיקין

משרד גבריאל ראובינוף עוסק מזה כיובל שנים בייצוג בתחום הביטוח והנזיקין ולרבות ייצוג חברות הביטוח המובילות בישראל, ייצוג מדינת ישראל וכן לקוחות פרטיים. תחום הביטוח והנזיקין מהווה התמחות מרכזית של המשרד ומלווה אותו מאז הקמתו. משרד גבריאל ראובינוף מעניק ייצוג בכלל תחומי הביטוח והנזיקין ולרבות בתחום הביטוח האלמנטרי, ביטוחי אחריות מקצועית (מהנדסים, אדריכלים, עורכי דין, סוכני ביטוח ועוד), נזקי צד שלישי (גוף ורכוש ), חבות מעבידים, רשלנות רפואית, תאונות דרכים, ביטוח אחריות נושאי משרה וביטוחי חיים. במשך שנות הפעילות הרבות צבר המשרד מוניטין כאחד המשרדים המובילים בתחום זה ולא בכדי משרד גבריאל ראובינוף היה מעורב בתיקי הנזיקין הגדולים שהתנהלו בארץ.


ייצוג תובעים

לצד ייצוג חברות ביטוח, משרד גבריאל ראובינוף מייצג מספר רב של תובעים פרטיים ועסקיים. במשרד קיימת מחלקת תביעות המייצגת תובעים בנזקי גוף ורכוש. לאורך השנים המשרד ניהל מספר רב של תביעות בתחום הנזיקין ולרבות תאונות דרכים, תאונות עבודה, קצין תגמולים, ביטוחי חיים ותביעות נגד גורמי מקצוע כגון מהנדסים ואדריכלים. פעילותו העניפה של המשרד בתחום הנזיקין מבטיחה ללקוחות המשרד המגישים באמצעותו תביעות רמה גבוהה ביותר של יעוץ וייצוג משפטי.


רשלנות רפואית

תחום הרשלנות הרפואית הינו אחד מתחומי המשפט המצריכים רמת מקצועיות גבוהה ביותר, הן ברמת הידע המשפטי בתחום והן ברמת ההופעה בבתי המשפט. במהלך השנים, ייצג משרד גבריאל ראובינוף מספר רב של תובעים בתחום הרשלנות הרפואית נגד מוסדות רפואיים שונים, נגד רופאים רשלניים ונגד מכוני רפואה אלקטיבית (ניתוחי לייזר וכד'). פעילות משרד גבריאל ראובינוף בתחום הרשלנות הרפואית גדלה מדי שנה, כאשר לצורך השגת התוצאות הטובות ביותר עבור לקוחות המשרד נעשה שימוש בידע הצבור של המשרד בתחום הליטיגציה בתחום הנזיקין.


מקרקעין ומשפט מסחרי

במסגרת תחום פעילות זו, מעניק משרד גבריאל ראובינוף שירות משפטי כולל ללקוחות המשרד בתחום העסקי – מסחרי ולרבות ליווי ויעוץ משפטי שוטף לגורמים עסקיים שונים, ליווי בעריכת עסקאות נדל"ן ועריכת הסכמים מסחריים שונים. פעילות המשרד בתחום המסחרי בולטת בעריכת הסכמי נדל"ן מורכבים, עסקאות קומבינציה, ליווי וקידום פרויקטים למגורים ועסקים וכן ליווי לקוחות המשרד בפני רשויות התכנון והבנייה במהלך קידום הפרויקט. המשרד מעניק טיפול משפטי קבוע למגוון גופים עסקיים המחזיק בנכסי נדל"ן שונים ברחבי הארץ, כאשר ניהול נכסי נדל"ן אלו נעשו על ידי משרדנו.


תובענות ייצוגיות

במהלך השנים האחרונות, החל המשרד להגיש תובענות ייצוגיות בתחום הצרכנות והתקשרות. תחום התובענות הייצוגיות מחייב התמצאות ברזי החקיקה והדין ומקצועיות רבה בניהול הליכי המשפט המורכבים ומשכך משרד גבריאל ראובינוף שם דגש מיוחד על עיצוב ופיתוח תחום זה במסגרת פעילות המשרד. משרד גבריאל ראובינוף, מעניק ללקוחותיו (התובעים הייצוגיים), ליווי משפטי מקיף, מתוך נכונות והכרה בחשיבות הכוח הרב הטמון במכשיר התובענה הייצוגית ומתוך מטרה מוצהרת לשרת הן את האינטרס הפרטי של התובעים הייצוגיים בצורה הטובה והיעילה ביותר והן את האינטרס הציבורי בכללותו.